sobota 11. května 2024

Bohatství, pomíjivost a vděčnost.

Co znamená být bohatý? Otázka, na kterou může být tisíc a jedna odpověď. Možná ještě víc. Bohatství je mládí, bohatství je zdraví. Samozřejmost, která přestává být samozřejmostí, když o ni přijdeme. Bohatství je život, ve kterém nechybí střecha nad hlavou (případně strop, který je podlahou bytu nad námi). Bohatství je nemít hlad, nebýt v zimě a v horku, pokud sami nechceme. Bohatství je poznání, ať už prostřednictvím rodičů, dobrých učitelů,  knih, cest. Bohatství je moudrost, která se získá životem. Poznání, že toho můžeme hodně znát, ale daleko víc toho znát nikdy nebudeme. Bohatství je láska, ať už k těm nejbližším lidem, zvířatům, stromům, rostlinám, ke knihám, hudbě, umění, k přírodě, ke krásným místům, (rodným) městům. K řekám, jezerům, mořím, ke slunci, k dešti, k noční obloze plné hvězd. K horám i údolím, k místům, na která se rádi vracíme. Jedno z největších bohatství je život v míru. Život sám je jedno z největších bohatství. Nepředstavitelně rozlehlý vesmír, ve kterém je tolik planet bez života a potom jedna modrá a zelená planeta, ta naše. Plná života. Z těch mnoha milionů druhů ( podle Wikipedie 8,7 milionu, nejvíce je živočichů, rostlin “jen” 300.000 a hub s lišejníky přibližně dvakrát tolik, co rostlin) se člověk ocitl na samé špičce “STVOŘENÍ”. Mohlo by se  předpokládat, že narodit se člověkem, je už samo o sobě to největší bohatství samo o sobě. Platí to ale pro všech více než osm miliard v této době žijících lidí? Tak to je otázka.
Bohatství je tedy šance narodit se v takových zemi, jako je ta naše. Kde jsou šance žít tak, jak chceme, podle našich možností, podle našeho snažení, podle toho, co pokládáme za bohatství. Podle toho, jakou cestou se vydáme.
Protože každá cesta začíná tím “prvním” krokem, ale také každá cesta, ať už dojde k svému

cíli, nebo nedojde skončí. Tím jsem se dostal k té pomíjivosti. Která je i určitou spravedlností. Možná tím poznáním pomíjivosti dojdeme i závěru, že ne každé bohatství je stejně cenné. Budeme vděčni za každý nový den,  který nám bude stát za to, abychom vstali z postele a s radostí uvítali možnost něco nového prožít, poznat, mít radost ze známých lidí a míst, které jsou jistotou, že svět je zatím (i přes všechny špatné zprávy) takový, jaký by měl být. Budeme vděčni za vše, co nám dělá radost, i když s každou radostí jsou spojeny i starosti. Budeme vděčni za lidi, kteří už tu s námi nejsou, ale kteří pro nás byli důležití.  Budeme vděčni nejen za svůj život, ale i za životy kolem nás. Dokud je, dokud jsou.Žádné komentáře: