sobota 14. července 2012

Jak tillandsie ke jménu přišly


Řeč je jistě jednou z velkých výhod lidí. Dorozumí se, ví o co jde. Ne vždy, ale aspoň někdy.
K tomu slouží také jména, abychom věděli, o co, nebo o koho jde.
Rostliny ze začátku asi mnoho jmen neměly, možná nebyly tak důležité, kromě těch co byly k jídlu. Ale s přibývající vědou a znalostmi lidstva se obzvlášť díky geniálním, pracovitým a zvídavým jedincům dostalo pojmenování i většině tehdy známých rostlin.

Konkrétně za jméno „tillandsia“ může Carl von Linné, o kterém se říká „ Bůh přírodu stvořil a Linné ji uspořádal“. O jeho zajímavém životě i o tom, co všechno pro vědu té doby s přesahem do doby naší udělal, si můžete přečíst jistě v mnoha knihách a článcích na internetu. Stojí to za to.

Tillnadsia punctulata

Já jenom zmíním, že kromě systematického třídění rostlin i zvířat pojmenoval i rostliny, které možná měly ve své domovině nějaké místní názvy, ale dnes je většina byť i jen zcela málo kytkám nakloněných lidí zná pod jménem Tillandsia, česky tilandsie.
Zajímavé je ale také, kde se to slovo vzalo, kde k němu ten geniální Švéd přišel.
Použil příjmení jiného ve Švédsku narozeného velkého muže té doby, tedy přibližně ještě o sto let dál v minulosti.

Elias Tillandz se narodil v roce 1640 ve zmíněném Švédsku, většinu života prožil ve Finsku.
Byl to lékař a botanik, je považován za otce finské botaniky. Působil jako profesor na Akademii v Turku, kde jsou dodnes udělovány ceny Eliase Tillandze, za nejlepší vědecké publikace. Když jsem se o tomto pánovi chtěl na internetu něco dozvědět, narazil jsem i na fotky právě z udílení této ceny. Dvě dámy, zřejmě vědkyně, na nich kromě diplomu a možná i nějaké finanční odměny dostávají i květináč s tilandsií cyaneou.

Prožil vědou a prací naplněný život, dvakrát díky požáru přišel o dům a majetek, musel se zadlužit. Zemřel v roce 1693, čtrnáct let před tím, než se Carl Linné narodil. O existenci rostlin, které po něm byly pojmenovány zřejmě neměl ponětí.
Podle toho, co se vypráví pojmenoval Linné tilandsie podle Tillandze díky této příhodě. Tillandz jako student cestoval lodí z Turku do Stockholmu. Při cestě trpěl tak velkou mořskou nemocí, že zpáteční cestu šel raději po svých, okolo Botnického zálivu, pár set kilometrů.

Tillandsia aeranthos

V knize Pěstujeme tilandsie, kde je tato příhoda také krátce popsána se uvádí, že šel raději 200 mil pěšky, než 8mil po moři. Linné si nějak dal dohromady Tillandzovu nechuť k vodě s nechutí k vodě, které podle něj měly mít tilandsie. Co je pravda a co pověst, to asi dnes už nikdo nezjistí. Možná to bylo všechno jinak, tilandsie vodu pochopitelně k životu potřebují, ale jméno podle Eliase Tillandze jim asi hodně dlouho zůstane. Docela jim sluší.

A jako většina z nás má dvě jména, tak i tilandsie mají jména dvě. To první je jméno rodové a má se psát s velkým písmenem. To druhé, druhové se píše s písmenem malým. Podle druhového poznáme, o kterou konkrétní tilandsii se jedná.
Druhová jména se dávají podle botaniků : Tillandsia albertiana, Tillandsia ehlersiana
Podle toho, kde rostou : Tillandsia hondurensis, Tillandsia guatemalensis
Podle výrazných vlastností : Tillandsia aurea (krásně „zlaté“ květy), Tillandsia dura (dura znamená tvrdá, v konkrétním případě mající tvrdé listy)
Podle toho, že připomínají jinou rostlinu : Tillandsia bryoides, Tillandsia loliacea (první miniaturní tilandsie připomíná mech rodu Bryum, druhá malá, ale relativně podstatně větší je podobná trávě, jílku rodu Lolium, tedy přesněji květní klasy mají podobné.
Možná se rodová jména některých tilandsií dávají i podle něčeho jiného, nejsem žádný odborník a tak to uvádím to, k čemu jsem se z knih a internetu dobral já.

Žádné komentáře: